OM OS

Asylum United er en forening bestående af frivillige, der gennem tilbud om fodboldtræning og anden fysisk og social aktivitet for kvinder i det danske asylsystem ønsker at forbedre de psykiske og fysiske rammer for disse kvinder.

Asylum United blev grundlagt i januar 2012. Det var vores oplevelse, at der på asylcentrene var en mangel på tilbud og aktiviteter for netop kvinder. Vi ønskede derfor at skabe et frirum og et socialt fællesskab for kvinderne gennem fysisk aktivitet.

Vision Asylum United har en vision om, at alle kvinder på de danske asylcentre skal have mulighed for at indgå i et styrkende fællesskab gennem tilbud om fysisk aktivitet, der kan  give kvinder de bedste betingelser for fysisk og psykisk trivsel.
Mission Asylum United arbejder for at styrke kvinder til at håndtere deres nuværende og fremtidige situation gennem fysisk aktivitet, sociale fællesskaber og menneskelig anerkendelse. Derudover vil vi skabe et frirum og afbræk fra kvindernes nuværende situation.  
Mål Ramme flere kvinder, både ved udvidelse til flere asylcentre og ved at få flere med til træninger og events
Tilbyde kvinderne flere positive oplevelser med fysisk aktivitet gennem events og samarbejder med foreningslivet og andre organisationer
At skabe større synlighed omkring Asylum Uniteds arbejde og derigennem udvide organisationen.  
Værdier Respekt, medmenneskelighed, handlekraft, ligeværd og fællesskab

goal

Aktive trænere
Johanne Kloster Kirk, Ditte Bak, Fie Frederiksen, Fie Biehl Rotheisen, Nanna Hølge-Hazelton, Sifka Etlar Frederiksen, Ida-Marie Ulbæk, Johanne Richter Larsen, Emma Siemens Lorenzen, Nellie Vase Rasmussen, Charlotte Kjeldsen, Chilli Fredslund, Astrid Bendix-Pedersen, Cecilie Sommer, Maria Bøgvad Mølhave, Anne-Mette Hansen, Emma Olsen, Thea Grønnegaard Larsen, Nanna Bak, Klara Elizabeth Holm-Fjelster, Melanie Brantschen, Beatrice Gibertini, Line Marie Sommer, Dalia El Dirawi, Maymi Asgari, Michelle Helene Rønne Larsen, Kathrine Frøslev-Thomsen, Signe Funch Jørgensen, Amalie Witt Skovhus, Ditte Egeskov Larsen, Anja Skov Marcussen, Mona Birch Torbensen, Margrethe Kristiansen, Kamilla Kammer, Anna Kirk Deichmann, Cæcilie Lihn, Marica Overgård Riis, Emma Olsen, Anne Sofie Lindegaard, Astrid Østergaard, Pau Sanchez

Tak til vores samarbejdspartnere og finansielle støtter
Røde Kors, Eir Soccer, GAME Streetmekka, Ombold Gadefodbold, Tuborgfondet and Roskilde Festival.

Coaches and Players