OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvordan arbejder AU konkret? Og hvor?
Vi laver ugentlige fodboldtræninger på Sandholm, Avnstrup og Jelling asylcenter. Vi arrangerer desuden events, der giver kvinderne mulighed for at få gode oplevelser og et frirum uden for centrene – eksempelvis fodboldturneringer på Folkemødet på Bornholm og Roskilde Festival. Desuden har vi inviteret kvinderne med ud at se landskampe, når kvindelandsholdet spiller, og har arrangeret en række sociale og aktive events, hvor frivillige trænere og kvinderne mødes på lige fod og lærer hinanden bedre at kende.

Hvilket personer/organisationer står bag AU?
Asylum United er drevet af 100% frivillige kræfter. Vores frivillige består af kvinder i alderen 20-30 år. Vi er uafhængige, men samarbejder med Røde Kors Asyl om bl.a. transport til og fra centrene på Sjælland. Vi vælger en bestyrelse på 7 personer inklusiv forkvinde hvert halve år på generalforsamling for alle foreningens medlemmer?

Er AU baseret på en politiske ideologi eller politisk stillingtagen?
Nej, vi tager ikke (parti)politisk stilling, men eksisterer på baggrund af nogle mangler, vi har set på de danske asylcentre – som naturligvis er resultatet af en række politiske beslutniger. Vi har i kraft af disse mangler et ønske om at forbedre de psykiske og fysiske rammer for kvinder på danske asylcentre gennem tilbud om fodboldtræning og anden fysisk og social aktivitet.  

Hvad synes AU generelt om kvinders forhold i de danske asylcentre/asylsystem?
Vi oplever, at der er mangel på tilbud og aktiviteter for kvinderne, og at der for mange er rigtig meget ventetid. Det er vores oplevelse, at mange kvinder er i systemet i en så lang tidsperiode, at det påvirker deres fysiske og psykiske trivsel negativt.

Hvem kan deltage i AU’s aktiviteter?
Alle kvinder og unge piger på de danske asylcentre fra 15 år og op.

Hvorfor kan mænd ikke deltage i AU’s aktiviteter?
Vi har erfaret, at der særligt mangler aktiviteter til kvinder på asylcentrene, og at det er en svær målgruppe at aktivere. Vi ønsker at inkludere så mange kvinder som muligt, og det er vores erfaring, at kvinderne er glade for at have et frirum, der er forbeholdt dem. Det kan blandt andet være religiøst eller kulturelt begrundet, men er meget individuelt. Af samme hensyn er vi også kunne kvindelige frivillige trænere.